raad de naam van het insect

beurten over:    resterende tijd: 

probeer binnen één minuut
in tien beurten 
de naam te raden